Inkasso

“Udsigten til bedre tider er bedre i dårlige tider end i gode tider.


(Et ordsprog)

I en nøddeskal. Når tingene går dårligt.

Og debitorerne betaler ikke. Så sørger vi for, at dette ændres. Med kravskrivelser. Fastsættelse af frister. Trusler om retlige skridt. Betalingspåkrav og håndhævelsesmeddelelse. Udtagelse af stævning. Domsafgørelse. Foged og tvangsfuldbyrdelse. Vi inddriver din udestående gæld. Uden hvis’er og men’er. Og kun hvis omkostningerne og fordelene står i et rimeligt forhold til hinanden.