SMV:Eksport er på vej

SMV:Eksport er på vej

Sæt allerede nu fokus på de muligheder, som det nye Virksomhedsprogram giver din virksomhed, og sæt kursen mod vækst. I går var der informationswebinar om SMV:Eksport, og snart starter programmet for yderligere eksport og større vækst.

Hvad er SMV:Eksport?

SMV:Export har til formål at styrke dansk eksport for at bidrage til økonomisk vækst i Danmark og skabe flere arbejdspladser. Eksport er en af de vigtigste indtægtskilder for dansk økonomi.

Hvis du ønsker at erobre et nyt marked, bør du se nærmere på SMV:Eksport. Det kan være programmet, der kan være med til at realisere dine planer.

SMV:Eksport tilbyder rådgivningstilskud og spændende Go2Market workshops.

Sådan får du et tilskud til rådgivning på nye eksportmarkeder

Ca. 7000 SMVs har allerede modtaget støtte fra Erhvervshusene gennem  Virksomhedsprogrammet. SMV:Eksport giver dig mulighed for at få et rådgivningstilskud på op til 150.000 kr. for din eksport på nye markeder. Du kan får 50% i tilskud til en rådgiverudgift på max. 300.000 kr. Der tilbydes to typer vouchers:

1.    Stor voucher – indkøb rådgivning 300.000 kr. ekskl. moms – støtte 50 %

2.    Lille voucher – indkøb rådgivning 100.000 kr. ekskl. moms – støtte 50 %.

Hvad er støtteberettiget?

Der er mange måder at få støtte til dine projekter. For eksempel har virksomhedssprogrammet oplistet følgende muligheder:

 • udarbejdelse af markeds – og segmentanalyser
 • lov-og certificeringsundersøgelser
 • udarbejdelse af markedsundersøgelser
 • udarbejdelse af go2market strategi/plan
 • salgskanal strategi/plan
 • kommunikationsstrategi/plan

 Hvordan ansøger du?

Ansøgning til SMV:Eksport, skal oprettes, skrives og indsendes via et online ansøgningsmodul (https://virksomhedsprogrammet.dk/content/). Ansøgningsperioden er fra den 19. april 2023, kl. 08:00 til den 26. april 2023, kl. 23:59. Vurderingen af din ansøgning tager 4-6 uger.

 Hvilke krav skal være opfyldt?

 • ansøgervirksomheden skal være en SMV jfr. EU-definitionen, dvs. have maksimalt 249 ansatte, og en omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimalt 43 mio. euro.
 • ansøgervirksomheden skal have et dansk CVR-nummer.
 • ansøgervirksomheden skal minimum beskæftige 2 årsværk på ansøgningstidspunktet (grundlaget er antal årsværk i CVR-registret på ansøgningstidspunktet – data fra E-indkomst).
 • ansøgervirksomheden skal kunne modtage de minimis-støtte.
 • ansøgervirksomheden skal have aflagt minimum ét årsregnskab.
 • ansøgervirksomheden skal ind på et nyt marked som f.eks.Tyskland.

Der ydes kun støtte til de bedste projekter, og støtten vurderes ved hjælp af et pointsystem. Læs mere her: https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/raadgivertilskud/ddd91592-b05c-4446-8ed8-ae052725b790/

Har du ambitioner om at eksportere til det tyske marked? Så er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om rådgivertilskuddet eller har brug for hjælp til din ansøgning. Vi kan helt sikkert hjælpe yderligere og har et stærkt Dansk-Tysk netværk, som kan komme dit projekt til gavn.

#pmadvokatfirma

“Vi svarer på spørgsmål, som du endnu ikke har tænkt på.