Nytårstjek ansættelsesret: Obligatoriske oplysningspligter

Hvad går lovgivningen til den tyske ansættelsesbevislov (på tysk: ”Nachweisgesetz”) ud på, og hvad betyder det for din virksomhed som arbejdsgiver i Tyskland?

Siden den 1. august 2022 er den nye tyske lovgivning af Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU 2019/1152) trådt i kræft. Selv efter et halvt år er dette et meget relevant spørgsmål i 2023.

For at udvide yderligere transparens for medarbejdere skal arbejdsgiveren nu meget tidligere oplyse om arbejdskontraktens væsentlige vilkår, bl.a. om beordring af overarbejde, om prøvetid, om arbejde på tilkaldevagt og om proceduren i tilfælde af opsigelse af ansættelsesforholdet.

Efter den aktuelle lovgivning skal arbejdgiveren informere medarbejderne om kontraktens vilkår i en bestemt form allerede på den første arbejdsdag, om endnu flere vilkår af arbejdskontrakten efter syv dage og om alle informationer, som er oplistet i § 2 st. 1 af den tyske ansættelsesbevislov inden for en måned.

Som eneste EU-land har Tyskland valgt at gå imod digitalisering såsom, at alle informationer, som skal oplyses til medarbejderen, skal ske i skriftlig form. Det betyder, at ansættelseskontrakten eller informationsskrivelsen som indeholder de kontraktlige arbejdsvilkår skal printes ud og underskrives af arbejdsgiveren og udleveres i original til medarbejderen.

Arbejdsgiveren kan pålægges en bøde op til EUR 2.000, hvis de ovennævte informationspligter ikke opfyldes inden for de lovlige frister.

Vi står til rådighed tilenhver tid, hvis du vil vide, hvordan den nye lovgivning i fremtiden bedst kan omsættes.

#pm-advokatfirma

Vi svarer på spørgsmål, som du endnu ikke har tænkt på!