Afgørelse om Equal Pay i Tyskland – nye pligter for arbejdsgivere?

I 2020 lå lønforskellen mellem mænd og kvinder i Tyskland på 18% – fire procent højere end i Danmark. Den 16. februar 2023 afgjorde den tyske øverste domstol for arbejdsretssager (”Bundesarbeitsgericht” – BAG) en sag, som kunne være afgørende på vejen til Equal Pay.
Sagsøgeren i den tilgrundliggende sag havde modtaget en betydelig lavere grundløn end en mandlig medarbejder i samme stilling, som var blevet ansat kort tid før hende. I henhold til den tyske lov om ligebehandling (”Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz” – AGG) skaber en sådan lønforskel en formodning om en diskriminering på grund af kønnet og pålægger arbejdsgiveren bevisbyrden.
Det vil sige, det er op til arbejdsgiveren at angive en objektiv grund til den forskellige aflønning. Den sagsøgte arbejdsgiver i denne sag havde angivet, at grunden til den forskellige aflønning var, at den mandlige medarbejder havde forhandlet bedre. Virksomheden ville gerne vinde medarbejderen og accepterede derfor det højere lønkrav.
Mens arbejdsmarkeds-, performance- og resultatrelaterede kriterier kan være en objektiv grund i denne henseende, har BAG nu afgjort, at medarbejderens forhandlingsevne ikke er en relevant objektiv grund. Sagsøgeren blev derfor tilkendt næsten EUR 15.000,00 i tabt arbejdsfortjeneste og en erstatning på EUR 2.000,00.
Men hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? Dommen pålægger som udgangspunkt en forpligtelse til at udligne lønningerne, hvis en medarbejder har forhandlet sig frem til en højere løn. I forbindelse med en lønforhandling bør arbejdsgiveren notere præcist, hvorfor der betales en højere løn for den konkrete medarbejder.
Hvis arbejdsgiveren ønsker at give ansporing til sine medarbejdere gennem aflønningen, skal dette ske ved hjælp af aflønningsmodeller, som er resultatafhængige.
Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning for resultatafhængige aflønningsmodeller til din virksomhed og rådgiver dig, når det kommer til lønforhandlinger!

Vi svarer på spørgsmål, som du endnu ikke har tænkt på!