IP-compliance som grundværdi af din virksomhed – hvad der skal tages højde for inden for Intellectual Property (IP) i Tyskland

Siden den 1. februar 2023 kan internationale ansøgninger ved WIPO (World Intellectual Property Organization) om registrering af lydmærker, filmmærker og andre typer multimediemærker indgives i digitalt format. Det er derfor ikke længere nødvendigt med grafiske gengivelser af det varemærke, som der søges registrering af.
Denne voksende variation af ansøgningsalternativer har til formål at imødekomme markedets behov for moderne former for varemærker.
Eftersom at det at der kan registreres andre slags multimediemærker, er selve beskyttelsesniveauet ved anmeldelse af mærker blevet udvidet. Samtidig fører det højere beskyttelsesniveau til, at IPR-strategien skal tilpasses de nye muligheder. Det giver anledning til at overveje, om din virksomhed er stadigvæk IP-compliant i Tyskland.

IP-compliance
”Intellectual Property Rights” (IPR) omfatter ikke kun industrielle ejendomsrettigheder (patenter, brugsmodeller, varemærker og design), men også ophavsrettigheder og software samt f.eks. forretningshemmeligheder og knowhow.
Overholdelse af IP-compliance betyder her “fair omgang” med andre markedsdeltageres resultater og omvendt. Dette kræver således en systematisk overvågning af IP-situationen i det pågældende markedssegment ved hjælp af undersøgelse og analyse af IP-rettighederne og om nødvendigt en officiel eller retslig afklaring.

Forebyggelse af krænkelse af tredjemands IP-rettigheder
For at beskytte forskningsresultaterne er virksomhederne forpligtet til at kontrollere, om tredjeparters IP-rettigheder krænkes allerede inden en produktudvikling påbegyndes. Virksomhedens ledelse skal etablere passende overvågningsprocesser, fordi krænkelser ikke kun fører til civilretlige ansvarsrisici, men også til overtrædelser af “compliance” og endog strafferetlige konsekvenser.
Konsekvenserne af en ansvarsrisiko kan være krav om forbud, information, erstatning og destruktion. En retssikker vurdering af de opståede skader er kompleks og kræver juridisk rådgivning.

IP-compliance management
Etablering af et effektivt beskyttelses- og kontrolsystem kan bidrage væsentligt til at beskytte ens egne IP-aktiver og til at reducere risikoen for krænkelse af tredjemands IP-rettigheder.
Indførelsen af kontrolmekanismer, der på den ene side overvåger, om der sker krænkelser af patenter, varemærker eller design i ens egen virksomhed, og på den anden side sikrer, at ens egen virksomhed ikke krænker tredjemands IP-rettigheder, er en væsentlig del af IP-monitoring. Der skal udarbejdes passende instrukser og regler, som skal tilpasses regelmæssigt. Især ved virksomhedsrevisioner (IP Due Diligence) i forbindelse med købs- eller salgssituationer lægges der øget vægt på dette. Desuden anbefales det inden for indgåelse og aktualisering af licensaftaler, at foretage en regelmæssig gennemgang af samarbejdsaftaler samt at fastlægge instrukser for licensering af tredjeparters IP-rettigheder.

Konklusion
Ved at være tidligt opmærksom om tredjepartsrettigheder i forhold til egne intellektuelle ejendomsrettigheder, kan man forhindre eller i det mindste forkorte langvarige retssager i forbindelse med krænkelser af rettigheder. Derfor er disse processer nu også relevante for mange danske virksomheder, når det gælder overholdelse af reglerne inden for IP i Tyskland og ikke mindst i EU-området.
Vi hjælper gerne med at udvikle en løsning, der er skræddersyet til den pågældende virksomhed og dens branchekrav.